Mikrovlnná technologie opravy výtluků znovu v praxi

2020-10   |   Freko, a.s., opět prezentovalo mikrovlnnou technologii Futtec

18. 10. 2020 proběhla v ulici Chilská v blízkosti stanice metra Opatov pilotní oprava výtluků mikrovlnou technologií Futtec. Komunikace měla porušenou živičnou vrstvu především v oblasti dělicí čáry, kde otevřenými spárami zatékalo do jejího povrchu. Z toho důvodu se vytvořily výtluky až na odfrézovanou původní vrstvu. Cílem opravy bylo zacelit co nejdelší souvislý úsek dělicí čáry tak, aby degradace vozovky byla eliminována. Mikrovlnná technologie je unikátní tím, že rozehřeje původní vrstvu do té míry, že se při opravě spojí s novou směsí bez vzniku spáry. Spára je právě slabým místem oprav prováděných klasickým způsobem. Dojde brzy k jejímu vydrolení a voda pak zatéká do tělesa silnice. Oprava výtluků realizovaná mikrovlnnou technologií má trvanlivost až 5 let. Tuto technologii je nejvhodnější použít ihned po objevení trhlin.

Unikátní patentovaná technologie zajišťuje hloubkový ohřev asfaltové vrstvy opravovaného místa na technologickou teplotu bez degradace asfaltové směsi, což umožňuje docílení vysoké pevnosti a životnosti opraveného místa. Pro přesné určení místa technologického ohřevu je okraj výtluku jednoduše pokryt kapalným penetračním činidlem. Kapalné činidlo má vysokou schopnost absorbovat mikrovlnnou energii a přeměnit ji na teplo. To zajistí dostatečnou koncentraci energie na určené místo v okolí výtluku a optimální prohřátí materiálu v celém průřezu obrusné vrstvy až do hloubky 10 cm. Způsob opravy mikrovlnným ohřevem je energeticky šetrný s rovnoměrným průnikem asfaltovou vrstvou bez nežádoucího vypalování a degradace asfaltu a celkově je tak tento způsob opravy výhodnější než jiné způsoby ohřevu asfaltových povrchů a směsí. Tato metoda je vhodná i pro opravy vlhkých či zmrzlých míst, protože díky účinku mikrovlnného záření dojde k úplnému vysušení opravovaného místa. Při opravách výtluků asfaltových povrchu je základním předpokladem co nejlépe zacelit původní povrch vozovky, to znamená spojit původní povrch s nově přidaným materiálem. Běžně se k tomuto účelu používají různé asfaltové emulze, které ale nedokáží trvale zajistit ideální spojení obou povrchů. Ideálního spojení lze docílit pouze rozehřátím původního povrchu na technologickou teplotu, přidáním teplé asfaltové směsi a jejich homogenizace – spojení. K ohřevu povrchů se v současné době využívají různá řešení pracující většinou na principu infračerveného zářiče. Tyto jsou však pro lokální opravy výtluků zcela nevhodné z důvodu přímého působení tepla a tím způsobeným vypalováním asfaltového pojiva, vč. možnosti vzplanutí jeho povrchu. Druhý zásadní problém je mělké prohřátí asfaltové vrstvy díky malé tepelné vodivosti asfaltu. Tyto problémy lze řešit použitím mikrovlnné technologie obecně známé z běžného života.“
(http://www.futtec.cz/pages/technology/)

2020-10 FUTTEC v praxi