Konica Minolta Cloud a Microsoft Office 365

2019–01   |   Freko ve spolupráci se společností KM začalo využívat ke konci roku 2018 projekt moderního cloudového úložiště KM Cloud a Microsoft Office 365,

jehož základním přínosem je bezpečnost a spolehlivost služeb. Tímto Freko nejen posílilo svoji aktivní ochranu proti kybernetickým útoků, ale zároveň částečně vyřešilo i požadavky GDPR a především vysoké zabezpečení dat, splňující průmyslové standardy. Projekt cloudového úložiště volně navázal na projekt elektronického oběhu dokumentů a jejich schvalování DokoniCase, který byl implementován v průběhu roku 2018 a který je velkým pomocníkem ve stále více narůstající administrativě.