Freko získalo ve výběrovém řízení novou zakázku na Praze 8

Freko se účastnilo tendru „Pravidelná údržba ploch a veřejné zeleně na území MČ Praha 8“ a získalo zakázku v oblasti D na 4 roky

Zadavatelem zakázky je Městská část Praha 8 IČO: 00063797, Zenklova 1/35 18000 Praha 8 – Libeň. Účelem nadlimitní veřejné zakázky bylo uzavření rámcové dohody o poskytování služeb na období 4 let, a to vždy s jedním dodavatelem pro konkrétní část veřejné zakázky. Předmětem jednotlivých dílčích plnění je provádění údržby ploch veřejné zeleně na území městské části Praha 8. Jedná se o úklidové služby v plochách parků (každý všední den), služby při údržbě parků, úklid listí, řez keřů, zahradnické služby, odklízení sněhu, úklid posypového materiálu, sběr odpadků a služby související s likvidací odpadů a odpady. Celková výměra oblasti činí 263 973 m2 a výměra pěších komunikací pro zajištění zimní údržby činí 18 783 m2. Oblast D se nachází na katastrálním území Kobylisy, Trója, Libeň a je vymezena  ulicemi (území je vyjmenovanými ulicemi přibližně ohraničeno) Libišská, Luhovská, Pohnertova, Horňátecká, Vršní, V Holešovičkách, Trojská, sídl. Písečná.

Společnost Freko tak obstála v konkurenci jak nadnárodních korporací, tak i v konkurenci tradičních specializovaných subjektů a rozšiřuje poskytování svých služeb i pro další významnou městkou část.