Freko v lednu sází stromy

FREKO a.s. sází uliční stromořadí na MČ Praha 10 pro Technickou správou komunikací hl. m. Prahy. Jedná se o nové druhy stromů, které by měly lépe snášet klimatické změny. Stromy se vysazují podle nové metodiky TSK s tím, že velikost výsadbové jámy je přes 2 mSubstrát se mísí z písku, biouhle, štěrku a speciálního substrátu.

Sázení stromů pro TSK leden 2023