Freko uspělo ve veřejné zakázce Pražských služeb a.s. na letní úklid komunikací

Freko vyhrálo ve 2 oblastech letní údržby motoristických a nemotoristických komunikací v Praze

Veřejná zakázka, kterou vypsala společnost Pražské služby, a.s. Pod Šancemi 444/1, Praha 9 byla realizována na základě dynamického nákupního systému (dále též „DNS“), který byl zaveden v souladu s ustanovením § 138 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Freko tuto složitou zakázku, kdy zajišťuje a organizuje od 2.5.2024 na nemotoristické části 200 metařů, 12 pracovníků s komunálními vysavači, 6 pracovníků s motorovým nářadím, 26 nákladních vozidel do 3,5 tuny, 5 menších kropicích vozidel, 1 vozidlo na desinfekční splachování komunikace, 19 chodníkových samosběrů a obsluhu 1090 košů. V oblasti údržby motoristických komunikací operuje 6 velkých zametacích vozidel a 6 velkých kropicích vozů. Tuto činnost Freko realizuje v kooperaci několika partnerských firem (Ipodec, Komwag, CDV, Prostor, Vydra, DKV Stav, MK Zeleň, Green City, PTS, Nezhyba, Akrop, MM Instalace a další). Předmětné činnosti by měly být vykonávány po dobu cca 3 měsíců.

Opět práce znesnadňují parkující vozidla i přes to, že bylo rozmístěno nespočetně dopravních značek. Řidiči tyto značky nerespektují a znemožňují tím provádět smluvní činnosti řádně a kvalitně. Navíc riskují i poškození svých vozidel.

 

Rozsah činností

 

DNS 5 – Letní údržba nemotoristických komunikací na oblasti 1

Kategorie č . 2

 

Předmětem veřejné zakázky je provádění letní údržby nemotoristických komunikací, obsluhy

odpadkových košů a dalších činností s tím souvisejících.

Místem plnění této veřejné zakázky jsou následující městské části hlavního města Prahy, a to:

 Městská část Praha 2

 Městská část Praha 8

 Městská část Praha 14

 Městská část Praha 15

 Městská část Praha 18

 Městská část Praha 19

 Městská část Praha 20

 Městská část Praha 21

 Městská část Praha 22

 

DNS 6 – Letní údržba nemotoristických komunikací na oblasti 2

Kategorie č. 2

 

Předmětem veřejné zakázky je provádění letní údržby pozemních nemotoristických

komunikací a dalších činností s tím souvisejících.

Místem plnění této veřejné zakázky jsou následující městské části hlavního města Prahy, a to:

 Městská část Praha 4

 Městská část Praha 5

 Městská část Praha 11

 Městská část Praha 12

 Městská část Praha 16

 

 

DNS 7 – Letní údržba motoristických komunikací na oblasti 1

Kategorie č. 1

 

Předmětem veřejné zakázky je provádění letní údržby pozemních motoristických komunikací

a dalších činností s tím souvisejících.

Místem plnění této veřejné zakázky jsou následující městské části hlavního města Prahy, a to:

 Městská část Praha 2

 Městská část Praha 8

 Městská část Praha 14

 Městská část Praha 15

 Městská část Praha 18

 Městská část Praha 19

 Městská část Praha 20

 Městská část Praha 21

 Městská část Praha 22

 

 

DNS 8 – Letní údržba motoristických komunikací na oblasti 2

Kategorie č. 1

 

Předmětem veřejné zakázky je provádění letní údržby pozemních motoristických komunikací

a dalších činností s tím souvisejících.

Místem plnění této veřejné zakázky jsou následující městské části hlavního města Prahy, a to:

 Městská část Praha 4

 Městská část Praha 5

 Městská část Praha 11

 Městská část Praha 12

 Městská část Praha 16

 

Freko uspělo ve veřejné zakázce Pražských služeb a.s. na letní úklid komunikací