Freko Trans se stěhuje

2016-01  |  FREKOTRANS se stěhuje z Libeňského ostrova do areálu PREFA Malešice

Dceřiná společnost Freko Trans a.s. se v průběhu prosince a ledna 2016 přestěhovala ze svého původního místa podnikání na adrese Libeňský ostrov, Praha 8 na novou adresu a to

Teplárenská 608/11, 108 00 Praha 10-Malešice (mapa)

Při této akci bylo využito především naší techniky a jeřábů. Důvodem přemístění provozovny byl především fakt, že nebylo ze strany MČ Praha 8 vyhověno naší žádosti týkající se efektivního třídění stavebních odpadů v intencích relevantních zákonů ČR. Proto se vedení společnosti rozhodlo okamžitě přemístit provozovnu na vhodnější pozemek, který vyhovuje po všech stránkách záměrům společnosti Freko Trans a který se navíc nachází v těsné blízkosti zázemí mateřské firmy, což povede ke kýženým ekonomickým úsporám.

V průběhu celého stěhování naše flotila kontejnerových vozidel realizovala pravidelné výkony obsluhy velkoobjemových kontejnerů a díky koordinaci práce, byl jejich výkon narušen v minimální možné míře.

Pokud naši klienti v tomto období přesto registrovali nějaké dílčí nedostatky při plnění našich závazků, tak bychom se touto cestou chtěli zdvořile omluvit za případně způsobené problémy.

Děkujeme Vám za pochopení.

Stěhování