Freko seče

2019–08   |   Sečení travních porostů na území městské části Praha 12

Freko, a.s., ke každé travní ploše přistupuje na základě pokynů MČ Praha 12 individuálně. Nově založená květná louka byla před první sečí pečlivě vypleta a následně sečena ručně na výšku 15 cm, a to až po odkvětu a vysemenění lučních bylin.

2019-08 sečení Praha 12