FREKO sází stromy

2019-11   |   FREKO sází stromy na území MČ Prahy 12-Modřany

Freko, a.s., realizuje zakázku dosadby stromů na území městské části Praha 12.  MČ Prahy 12 se rozhodla k masivní dosadbě dřevin na jejím území. Jedná se zejména o dřeviny odolné k městskému prostředí, jako je javor babyka, javor muk, javor tatarský a břestovec západní. Do výsadby byly zahrnuty i výrazně suchomilné dřeviny, jako je cedr libanonský, který bude vysazen na extrémně suché lokalitě sídliště Kamýk z důvodu skalnatého podloží. Celkem bude vysazeno 130 stromů včetně 10 „třešní lásky“.

2019-11 Sázení stromů - Modřany