Freko sází 176 stromů a 9000 keřů

FREKO spolupracuje na projektu TT Divoká Šárka – Sídliště Na Dědině

Freko a.s. na základě smlouvy o dílo se společností Subterra a.s. zahájilo předmětné činnosti na stavbě „TT Divoká Šárka – Sídliště Na Dědině“, spočívající v provedení sadových úprav, výsadby stromů a keřů a následné péče o tuto vegetaci. V rámci tohoto projektu bude vysazeno našimi pracovníky 176 ks okrasných stromů a 9 000 ks okrasných keřů. V okolí nových stromů bude vyměněno 50% půdy. Trávníkové plochy budou založeny na ploše 9 000 m2ručním výsevem a hydroosevem. V rámci této zakázky budou rovněž založeny okrasné záhony. Freko a.s. pak zajistí následnou péči o stromy a keře, zálivky vodou, ošetření dřevin a mulčování a výchovný řez stromů.

Stromy pro Subterra