FREKO rozšířilo své ISO normy o protikorupční systém

FREKO rozšířilo implementované ISO normy o protikorupční systém a systém řízení shody (compliance)

Společnost Freko a.s. má od roku 2011 zaveden a certifikován integrovaný systém řízení dle ISO norem (ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001). Tento integrovaný systém řízení Freko a.s. v letošním roce rozšířilo v rámci samostatného auditu ještě o systémy řízení dle norem ISO 37001:2016 tzv. Anti-bribery management systems (protikorupční systém) a o systém řízení shody dle
ISO 37301:2021 Compliance management systems. V souvislosti s tím Freko a.s. jmenovalo compliance managera pro systémy řízení dle norem ISO 37001 a ISO 37301. Cílem zavedeného systému protikorupčního managementu a řízení shody je prevence, detekce a řešení možného úplatkářství a korupce.

Hodnoty naší společnosti jsme vepsali do Protikorupční politiky a politiky shody. Zároveň jsme také přijali  Protikorupční etický kodex. Všichni naši zaměstnanci jednají v souladu s těmito dokumenty.

Vedení Freko a.s. schválilo a vydalo Kodex chování dodavatele a očekává, že jeho dodavatelé budou dodržovat ustanovení v něm uvedená.