Freko realizuje dokončovací práce na projektu Sportovní hala Rychnovská, Praha – Letňany

Freko realizuje dokončovací práce na projektu „Sportovní hala Rychnovská, Praha – Letňany (při ZŠ Rychnovská)“ pro společnost Geosan group a.s.

Činnosti, které Freko v rámci tohoto projektu zajištuje jsou:

-        Realizace drenážní dlažby, vč. podkladních vrstev komunikací ze štěrkodrti pro pěší

-        Odvodnění střechy (kde je umístěno hřiště s umělým povrchem) odvodňovacími žlaby, vč. napojení a provedení kanalizace a retenční nádrže

-        Schodiště z betonových prefabrikátů na střechu, rampa z betonových velkoformátových dlaždic

-        Betonové obruby, okapové chodníčky okolo objektu sportovní haly

-        dětské pískoviště z betonových prefabrikátů vč. dopadových ploch

-        dodání a montáž palisád, jako lemování schodiště a zpevnění svahu