Freko realizuje další stavební projekt v Mělníku

02/ 2024 - Freko a.s. realizuje pro Metrostav a.s. určené stavební práce na projektu Nemocnice Mělník - nový pavilon následné péče

Společnost Freko a.s. realizuje na základě smlouvy o dílo pro společnost Metrostav a.s. divize 3 stavbu "Nemocnice Mělník - nový pavilon následné péče". Freko a.s. realizuje venkovní asfaltové a dlážděné komunikace a chodníky, včetně sanace podloží, zemních prací a konstrukčních vrstev. Zahájení díla proběhlo 6.9. 2023, termín předání díla 15.3. 2024.