Freko pro PORR

2020-01   |   Freko, a.s., uzavřelo pětiletý kontrakt s akciovou společností PORR

Freko, a.s., na základě dlouhodobé spolupráce uzavřelo rámcovou smlouvu o dílo na období pěti let na činnosti vyfrézování živičné a betonové vrstvy vozovek a následné zametení (očištění povrchu) pro české teritorium s leadrem stavebního trhu akciovou společností PORR.

PORR 150 logo

Společnost Porr byla založena roku 1869 a od té doby patří především v oblasti infrastruktury k nejdůležitějším dodavatelům nejmodernějších technických řešení nejen v Evropě. Již od roku 1991 stavěl PORR, a.s., na území České republiky, jakožto člen skupiny PORR, projekty v oblasti pozemního stavitelství. Fúzí se společnostmi Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s., v roce 2012 a s ALPINE Bau CZ s.r.o. v roce 2018 rozšířila společnost své portfolio o oblast dopravního stavitelství a vodohospodářských staveb.
Pro Freko, a.s., je velká čest spolupracovat s touto významnou stavební společností.

Freko pro PORR