Freko pomáhá útulkům

2019–01   |   Freko podpořilo akci Běhejme a pomáhejme útulkům a to formou koupě krásných kalendářů s fotkami z 5. ročníku akce ve Stromovce.

Freko podporuje útulky

Freko pomáhá útulkům