Freko pokračuje dále v sérii blokových čištění

Freko zajišťuje dál i v měsíci červnu letní údržbu motoristických a nemotoristických komunikací v Praze v rámci zakázky pro Pražské služby a.s.

 

Freko tuto zakázku zajišťuje a organizuje od 2.5.2024. I nadále tuto činnost Freko realizuje v kooperaci několika partnerských firem (Ipodec, Komwag, CDV, Prostor, Vydra, DKV Stav, MK Zeleň, Green City, PTS, Nezhyba, Akrop, MM Instalace a další). Největším komplikujícím faktorem této zakázky jsou neukáznění řidiči, kteří nerespektují dopravní značky se zákazem parkování. Tím znemožňují provádět smluvní činnosti řádně a kvalitně. Navíc veškeré práce jsou zdržovány zvedáním vozidel odtahovou službou.

Freko pokračuje dál v blokovém číštění v Praze