FREKO podpořilo oslavu Mezinárodního dne jógy

2016-06  |  Společnost FREKO a.s. sponzorsky podpořila oslavu Mezinárodního dne jógy, která proběhla v první letní den 21. 6. 2016 v krásném prostředí parku Kampa na Praze 1 pod názvem Jógové dny dobrých skutků. Akci Evropské a České federace jógy již tradičně spolupořádá Městská část Praha 1.

4-joga-pozdrav-slunci

Na Kampě se sešla asi stovka cvičících, zastoupení bylo opravdu mezinárodní. K Čechům se připojili lidé z Indie, Srbska, Rakouska a dalších zemí. Současně s touto akcí proběhly i oslavy Mezinárodního dne jógy pořádané Evropskou federací jógy v Bělehradě, Vídni a Novém Sadu.

Akci navštívili i významní hosté, Defence attache Indické republiky v ČR pan Tapas Kumar Misra se kromě projevu zapojil i do samotného cvičení. Své krajany ze Srbska přišel pozdravit Rada Velvyslanectví Republiky Srbské pan Stefan Tomašević. Městskou část Praha 1, jakožto spolupořadatele a hostitele akce zastoupil ten nejpovolanější, starosta Oldřich Lomecký v doprovodu půvabné tiskové mluvčí Veroniky Blažkové. Zahájení se ujal Tomáš Böhm, garant projektu za Městskou část Praha 1. Společnost FREKO, sponzora akce, zastoupil Tomáš Volek. Nad správným způsobem provádění Pozdravu slunce a performancí Art jógy Similiris dohlížel prezident Evropské federace jógy, profesor Predrag Nikić a předsedkyně České federace jógy Brankica Kubátová. Celou akci moderovala Helena Mitwallyová, ředitelka divize úklidu a komunálních služeb firmy FREKO.

Velké evropské představení Jógové dny dobrých skutků si klade za cíl podporovat lidské hodnoty a zdravý životní styl právě prostřednictvím praktikování jógy. Jak ukázala tato akce, v Praze je spousta krásných zelených ploch, kde můžeme zpomalit a aspoň na chvíli zapomenout na často zbytečně uspěchaný život. Generální ředitel společnosti FREKO Tomáš Kolinger se rozhodl podpořit tuto akci i z důvodů, že firma dlouhodobě o pražskou zeleň pečuje a z profesionálního hlediska jej těší, když vidí, že je smysluplně využita.

1-joga-pripravy

2-joga-zaciname

3-joga-uvod

5-joga-pozdrav-slunci

6-joga-lomecky-nikic

7-joga-projev-nakonec