FREKO obhájilo zakázku „údržba zeleně a úklid veřejných prostranství ve správě MČ Praha 12“

FREKO ve sdružení se společností Komwag a.s. obhájilo zakázku „Údržba zeleně a úklid veřejných prostranství ve správě MČ Praha 12“

Veřejná zakázka byla rozdělena do 9 částí (A - I) a to dle lokalit na Praze 12. Freko a.s. ve sdružení se společností Komwag a.s. vyhrálo v této veřejné zakázce 2 oblasti na (oblast D a I). Oblasti E, F, H realizujeme momentálně na objednávku od MČ Praha 12 (z důvodu probíhajícího odvolacího procesu).