Freko obhájilo klíčovou zakázku na Letišti Praha Ruzyně

28.7. 2023 - Společnosti Freko a.s. se podařilo již po třetí obhájit zakázku zimní a letní údržby určených ploch na Letišti V. Havla v Ruzyni na další 4 roky.

Freko bude i nadále pro Letiště Praha Ruzyně zajišťovat služby spočívající v celoročním provádění údržby na určených zpevněných i nezpevněných venkovních plochách po dobu 4 let. Celoroční údržba těchto ploch zahrnuje zimní údržbu komunikací a ploch, pravidelné agrotechnické činnosti, úklidové a pomocné práce vně a uvnitř areálu. Výběrové řízení proběhlo dvoukolově, formou předložení necenové části nabídky a dále pak formou elektronické aukce na cenu. Ratifikace smlouvy proběhla 28.7.2023.