Freko kupuje nové chodníkové samosběry

2015–03   |   V rámci zkvalitnění dodávaných služeb naše společnost zakoupila nové moderní chodníkové samosběry.

Jde o Bucher Schörling CityCat 2020 XL (dodán v listopadu 2014) a komunální čistící vůz LADOG G 129 K 2 (dodán v březnu 2015). Oba stroje byly pořízeny v rámci Operačního programu Životní prostředí, vypsaného Státním fondem životního prostředí ČR, název veřejné zakázky zní „Snížení imisí – pořízení komunální čistící techniky – FREKO“.

V současné době tato technika působí na zakázkách v rámci úklidu a snižování imisí na území Prahy 10 v průmyslových areálech a dále na úklidu Prahy 6 a údržby zpevněných a nezpevněných ploch letiště Praha-Ruzyně.

 

podpora-eu-opzp-sfzp-loga-banner

Nové chodníkové samosběry