Freko je součástí programu digitalizace ve stavebnictví

Freko podepsalo Memorandum o spolupráci s Českým vysokým učením technickým v Praze, Fakultou stavební

Naše společnost si je plně vědoma toho, že bez inovativních přístupů ve stavebnictví a tedy především digitalizace, se tento segment nemůže dynamicky dále vyvíjet. Jsme přesvědčeni, že rychlý progres bude zaznamenán především v oblasti samo řiditelných autonomních stavebních strojů. Existuje zde obrovský, nevyužitý potenciál, protože většina nivelačních nebo řídících systémů stavebních strojů mezi sebou nesdílí data nebo není připojena k internetu. Jak důležitá je spolupráce v oblasti digitalizace ve stavebnictví nám v minulosti dobře ukázal projekt 3D frézování. V něm jsme tehdy sehráli roli experimentální, konzultantskou a právě i proto Freko bylo první firmou, která tento proces v ČR aplikovala na své stroje a úspěšně uvedla do praxe. Obdobu takové spolupráce očekáváme i od Fakulty stavební a proto podporujeme Fakultu v žádosti o akreditaci studijního programu Digitalizace ve stavebnictví. Jeho cílem bude výchova studentů magisterského studijního programu Digitalizace ve stavebnictví, akreditovaného na Fakultě stavební. Dále se Freko s Fakultou stavební dohodlo na tom, že nabídne možnost zajištění odborné praxe studentům programu Digitalizace ve stavebnictví.