FREKO dokončilo zakázku „Sanace objektu ČKD Howden“

Od 20.10 2023. do 30.1.2024 realizovalo Freko a.s. rozsáhlou sanační akci „ČKD Howden“ pro společnost KAPRAIN Facility s.r.o.

Investorem této složité sanační zakázky byla společnost Kaprain Facility a Freko a.s. tuto zakázku realizovalo ve spolupráci se společností AHV Ekologický servis. Realizace spočívala v manuálním a strojním vyklizení veškerých objektů bývalého ČKD Howden v ulici Lisabonská (haly, administrativní budovy, sklepy, sklady, garáže, podzemí, rampy). V objektech a halách se nacházelo velké množství různorodého odpadu kategorie „O“, ale i „N“, tedy deklarovaného jako nebezpečný. Z objektu bylo v rámci sanačních prací vyvezeno k odstranění nebo využití 53 tun dřeva (především znehodnocený kancelářský nábytek nepochopitelným vandalismem bezdomovců), 270 tun objemného odpadu komunálního charakteru, 123 tun železa (z vypálení a demontáže nefunkčních technologií), cca 500 tun nebezpečných odpadů, především zaolejovaných vod z technologických jímek a zaolejovaných betonů a dřeva. Součástí tohoto projektu byla rovněž demolice určených objektů uvnitř hal a dále vyřezání veškerých nepotřebných technologií a elektro rozvodů v halách. V rozsáhlých halách rovněž proběhla dekontaminace zaolejovaných instalačních jam (podloží strojů) a to formou odstranění sbíjením zaolejovaných povrchů. V průběhu prací byly plochy několikrát strojně, i manuálně zameteny, aby se předešlo prašnosti na pracovišti. Určené plochy v menších skladech a halách Freko a.s. rovněž strojně a manuálně odmastilo a vyčistilo. Na začátku a na konci sanační akce bylo provedeno odborné vzorkování odpadů akreditovanou laboratoří a následně vyhotovena laboratorní analýza. Naše společnost rovněž zajistila odborný dendrologický posudek na zeleň obklopující areál ČKD Howden a součástí zakázky byla také údržba zeleně s prořezy náletových křovin, včetně vybudování zpevněné plochy pro parkování.

Sanační práce v objektech ČKD Howden