Freko dokončilo úspěšně další stavební zakázku

Freko dokončilo rekonstrukci ulice Ryšaveho v Praze Roztylech pro společnost GEMO

V této zakázce se jednalo o realizaci obnovy povrchu vozovky, odstranění vrstev asfaltů, sanace podloží odstraněním nesoudržných vrstev a náhrada za nové sanační souvrství. Dále pak byla realizována oprava trhlin podkladních vrstev geomřížemi. Provedení nových vrstev asfaltové vozovky bylo řešeno za použití směsi z nízko hlučného asfaltu. Součástí této zakázky byly rovněž opravy obrubníků a uličních vpustí.

Rekonstrukce ul. Ryšavého