FREKO dokončilo sanační práce v Podolí

10.10.23 - Odstranění náletových dřevin a odpadu z objektů bývalé školky a přilehlých pozemků v Podolí

Investorem této svým způsobem „hororové“ zakázky byla společnost Bečvářova a.s. Ta naší firmě zadala zakázku, spočívající v odstranění náletových dřevin, keřů a rostlin, včetně zpracování dřevní hmoty, bezpečnostní řez stromů (odstranění nežádoucích nebo nebezpečných větví), vyklízení nahromaděného odpadu, jeho nakládka a odvoz do zařízení na jeho likvidaci z objektu V Rovinách 890/890, p.č.: 1758 v k.ú. Podolí.

To, v jakém stavu jsme objekt přebírali dobře ilustruje naše fotodokumentace. Byla to doslova hrůza. Všude křoví a náletové dřeviny, prostě džungle, pomalu a jistě pohlcující objekt bývalé školky. Objekt obsadili bezdomovci a narkomani, kteří si zde za oponou bujné vegetace udělali své útočiště. Pobyt těchto individuí proměnil objekt doslova v barák hrůzy, který několikrát i díky jim vyhořel. Ruiny budovy byly zavaleny páchnoucím odpadem, a to místy až do 1 metru. Odpad se povaloval po celém pozemku včetně injekčních stříkaček a lidských exkrementů.  Až se nechce věřit, že toto je výsledek činnosti lidské rasy.
8 našich pracovníků po dobu 5 dnů pracovalo na tom vysvobodit objekt ze spárů bujné vegetace. Následně přišla na řadu četa 10 pracovníků, kteří po dobu 5 dnů ručně i strojně vyklízeli přes 100 tun odpadu (36 velkoobjemových kontejnerů), kterým byl celý objekt a přilehlý pozemek přímo napěchován. Infekční odpad (injekční jehly a stříkačky a lidské exkrementy) byl likvidován zvlášť. Nyní byl celý vyklizený objekt předán investorovi a my jemu i doposud nešťastným sousedům přejeme, aby zde vzniklo něco krásného a prospěšného.

Podolí