Freko dokončilo 3 etapu sanačních prací v bývalém ČKD Howden

Freko dokončilo projekt „Dekontaminace a demontáž olejového hospodářství v objektu ČKD Kompresory Howden, Lisabonská 4, Praha 9“ pro společnost Harfa District a.s.

Tento projekt zahrnoval vyklízecí práce, ručně, manuálně, nakládku veškerých odpadů do kontejnerů (podzemní prostory olejového hospodářství, odvoz ADR a jejich ekologické odstranění). Speciální vyčištění zaolejovaných nádrží a jímek, dekontaminace, odolejování před jejich bezpečnou demontáží, demolicí, paličskými pracemi a konečným odstraněním technologií, včetně odvozu ADR a ekologického odstranění veškerého nebezpečného odpadu vzniklého z čistících prací. Dále probíhala profesionální demontáž a demolice veškerých dekontaminovaných zařízení a technologií, jejich vytažení z podzemních prostor technologickými otvory do prostoru hal. Potom proběhla následná dekontaminace, čištění vysokotlakým vodním paprskem, vapexem a oškrábání kontaminace na stěnách a podlahách, povrchová dekontaminace (jímky, podlahy, stěny) a nakládka odpadů do kontejnerů včetně odvozu ADR a ekologického odstranění veškerého nebezpečného odpadu vzniklého z čistících prací. Na tomto projektu spolupracovalo Freko a.s. se společnosti AHV ekologický servis, s.r.o. a s Českými sběrnými surovinami.