Freko další 4 roky na Kladně

2022-07   |   FREKO obhájilo na další 4 roky zakázku pro město Kladno

Na základě vítězství ve výběrovém řízení společnost Freko získala na 4 roky zakázku vypsanou městem Kladno na zajištění zeleně v lokalitě centrum.