Freko bude zajišťovat údržbu zeleně v lokalitě Kladno-centrum

2017–10   |   Freko získalo zakázku v  otevřeném řízení na služby na akci „Zajištění údržby zeleně v  lokalitě Kladno-Centrum“

Freko získalo čtyřletý kontrakt v otevřeném řízení na služby „Zajištění údržby zeleně v lokalitě Kladno-Centrum“.  Součástí zakázky je údržba travnatých ploch, květinové výsadby údržba keřových porostů a dřevin, nové výsadby keřů a stromů a výsběr odpadků. Rada města primátorovi města uložila uzavřít na základě rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky v otevřeném řízení smlouvu na služby na akci „Zajištění údržby zeleně v lokalitě Kladno-Centrum“ mezi Statutárním městem Kladnem a společností FREKO a.s. Hodnota zakázky za 4 roky činí 17 365 394 Kč.