Dosev trávníků pro Prahu 12

2020-11   |   Dosev trávníků jetelem a štírovníkem

Pokud obyvatelé Kamýku v těchto dnech uslyší v okolí svých domovů vrčet sekačku, nejedná se o běžné sekání trávy, ale přípravu na dosev trávníku.
Freko, a.s., pečující o zeleň dosev provádí na základě zadání odboru ochrany životního prostředí. Místostarostka Eva Tylová aktuální práce komentuje: „Trávníky na Kamýku na jižních předzahrádkách v létě trpí suchem. Na radu botaničky Marie Strakové jsme se je rozhodli dosít směsí jetele plazivého a štírovníku růžkatého, která se nám při jarním dosevu osvědčila. Stávající porosty jsou tak díky dosevu touto směsí odolnější vůči suchu a v létě zůstávají zelené. Levnější je i jejich sekání, protože tyto byliny nerostou do výšky tak rychle jako tráva. Obdobné „jetelíky“ jsem viděla i v zahraničí, například v centru rakouského Lince (viz foto).“
Před osetím byla plocha nejdříve posečena na výšku 3–4 cm, poté proběhl výhrab se sběrem stařiny a následně byla plocha oseta. První dosev proběhl již na jaře v oblasti sídliště Kamýk a Lhotka. Jetelem byla doseta i plocha po výkopu na Komořanském náměstí.

Zdroj: Web MČ Prahy 12

2020-11 Dosev trávníků jetelem a štírovníkem