Dosev trávníků na Praze 12

2020-03   |   Freko dosévá trávníky na Praze 12 – navzdory koronaviru

Freko, a.s., ve spolupráci s MČ Prahy 12 momentálně dosévá v určitých lokalitách trávníky. Trávníky na Praze 12 jsou po předchozích suchých a horkých letech poškozeny. Navíc jsou většinou druhově chudé a ekologicky nestabilní. Na radu bioložky Marie Strakové se MČ Praha 12 rozhodla dosít suchomilnou jetelotravní směsí Papilio na místech, která suchem nejvíce trpí. V ní mimo trávy najdeme i byliny jako kopretinu bílou, štírovník růžkatý, barevné jeteloviny nebo řebříček obecný. Obsahuje i hostitelské rostliny několika druhů motýlů a nabízí dostatek pastvy pro včely. Stávající porosty jsou tak díky dosevu touto směsí odolnější vůči suchu a v létě zůstávají zelené. Zároveň některé lokality jsou dosévány  jetelem plazivým a štírovníkem růžkatým. První dosev proběhl již na podzim v oblasti sídliště Kamýk. Nyní Freko, a.s., pokračuje v dosévání na sídlišti Kamýk, například v Hasově ulici a na sídlišti Lhotka.“ Plocha byla nejdříve posečena na výšku 3–4 cm, dále proběhla vertikutace a po ní došlo ke sběru stařiny, která byla vertikutací vyčesána a vyhrabána. Následně byla plocha oseta a na závěr zaválcována.

Odkaz na původní článek na stránkách MČ Prahy 12…

2020-03 Dosev trávníků na Praze 12