Čtyřletý kontrakt pro město Kladno

2018-02   |   FREKO zahájilo v únoru práce na nové zakázce pro město Kladno kácením stromů.

K zemi šly tři jeřáby v ulici dr. Foustky a jeden mohutný smrk v ulici Heleny Malířové. Zdravotní stav stromů začal ohrožovat okolí, stromy výrazně prosychaly a hrozilo, že se zlomí.
Až povolí tuhé mrazy, bude moci Freko nastoupit v plné sestavě, což znamená především jarní výhraby keřů, sběr odpadků a následně sečení travních porostů.
Freko realizuje zakázku na prestižní lokalitě Kladno – Centrum, do jeho působení patří i některé městské parky, jako třeba unikátní ZOO s kameninovými plastikami soch divokých zvířat.
Kontrakt byl uzavřen na 4 roky.

2018-02 - UZ pro město Kladno