Bobíčci 2014

2014–07   |   Sponzorovali jsme dětský tábor na Berounce – Bobíčci 2014.

4-voda-nahled

K.O. NEROVNOSTEM, ale také OK DĚTEM – podpora dětského tábora na Berounce. Bobíčkovský tábor tvoří dlouholetá sehraná parta vedoucích a široká základna skalních dětských táborníků, kteří jezdí do malebného prostředí Berounky již po řadu let. Každým rokem přibude spousta nových malých táborníků.

Proto je tábor rozdělen na vodáckou a suchozemskou část. Suchozemci jsou menší děti a jejich dny jsou plné kolektivních her a soutěží, ale také učení se novým dovednostem. Vodácká část je pro odrostlejší táborníky, kteří jsou již zkušenými plavci. Ti většinu táborového pobytu tráví na řece Berounce a připravují se teoreticky i prakticky na několikadení “puťák” v druhé polovině táborového pobytu. Celý tábor provází celotáborová hra, jež mu dodává neopakovatelnou atmosféru a celkové téma.
Naše společnost i toto léto ochotně podpoří Bobíčky a jejich krásný tábor – konec konců, kdo umí řídit raft ve zpěněné šlajsně, je jen krůček od toho, aby v budoucnu dokázal zvládnout třeba velký frézovací stroj. :) 

Pro další informace neváhejte navštívit webové stránky http://bobici.wobo.cz/

Bobíčci 2014