Biodiverzita na MČ P12

2019-10   |   FREKO realizuje novinky v oblasti podpory biodiverzity na MČ P12

Na Praze 12 na sídlišti Kamýk, které se potýká s nedostatkem vody, FREKO, a.s., zbudovalo zkušebně dva zádržné systémy vody, tzv. swale. Celé sídliště je postaveno na břidličné skále překryté cca 20cm vrstvou zeminy. Proto veškerá voda, která naprší, steče bez užitku do kanalizace. Pro zbudování swale vybrala místostarostka Ing. Eva Tylová spolu s odborem životního prostředí MČ Praha 12 prudký svah v ul. Machuldova, kde se ve dvou místech zádržný systém zřídil. Princip spočívá v tom, že se vyhloubí rýha, pokud možno hluboká přes 50 cm, široká cca 40 cm a v tomto případě dlouhá 5 m. Rýha se zaplní štěrkem, ten se překryje posekanou travou a do horní části se navrství zemina. V případě Prahy 12 byl swale oset jetelotravní směsí. Bylo nutné vymodelovat hranu swale, která vodu zadrží.

Dalším významným prvkem podpory biodiverzity travních porostů na území MČ Prahy 12 je osetí ploch jetelotravními směsi. Travní porost trpí v této lokalitě suchem, není zapojen a rozvíjejí se zde různé druhy plevelů, které potlačují žádoucí byliny. Proto byla vybrána jetelotravní směs, která je z 50 % složená z vytrvalých medonosných bylin, jako je jetel inkarnát, štírovník růžkatý, jetel plazivý, řebříček obecný atd. Tyto byliny poskytnou hmyzu potřebnou výživu v průběhu celé sezóny.

Osev a s ním spojené další činnosti zajišťuje FREKO, a.s. Jako první plocha byla vybrána lokalita na Kamýku v blízkosti obchodního domu Obzor, tzv. Hvězda mezi ulicemi Machuldova a Papírníkova, dále roh ulice Pavlíkova proti Obzoru. Plochy byly nejdříve posekány na výšku 4 cm, dále zvertikutovány tak, aby došlo k otevření země pro lepší uchycení travního semene. Přebytečný drn byl odstraněn. Poté byly plochy osety poměrně hustě, až 15 g/m2. Na závěr byly plochy uválcovány.


Hana Navi
15. listopadu v 6:25
Kamýk se nám zazelenal!

2019-10 Biodiverzita na MČ P12