Audit ISO norem

2018–09  |   FREKO absolvovalo úspěšně audit ISO norem

Společnost ISO Stars EU v září prováděla audit norem ISO EMS (ISO 14001:2016), IMS (ISO 9001:2016, ISO 14001:2016, ISO OHSAS 18001:2008), QMS (ISO 9001:2016) a SMS (ISO OHSAS 18001:2008) ve společnosti FREKO, a.s. Audit proběhl úspěšně a naše firma může nadále používat certifikáty ISO norem do září 2020.

165px-certifikat-ems            165px-certifikat-ims           165px-certifikat-qms           165px-certifikat-sms