Úvodní stránka

Úvodem

Firma FREKO a.s. poskytuje komplexní služby spojené s údržbou povrchů a široké spektrum prací v komunální sféře. Hlavní díl činnosti naší společnosti představuje frézování vozovek a oprava a údržba letištních i jiných dopravních ploch, dále se věnujeme zimní a letní údržbě komunikací, revitalizaci a údržbě zeleně a nabízíme široký rejstřík prací souvisejících s nakládáním s odpady. Freko a.s. vlastní níže uvedené dceřiné organizace TV Facility Group, a.s.Měšťák Sever a.s.

INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ

 

Společnost FREKO a.s. zavedením integrovaného systému řízení chce dosáhnout zvýšení důvěryhodnosti a prestiže.

 

165px-certifikat-ems   165px-certifikat-ims  165px-certifikat-qms  165px-certifikat-sms

získaná ocenění

CZECH Stability Award 2021 CSA - AAA - 2020 CSA - AAA - 2019 CSA - AA - 2018 CSA - AA - 2017 CSA - AA - 2016

Společnosti FREKO a.s. bylo uděleno 18. 6. 2015, 30. 5. 2016, 22. 5. 2017, 8. 5. 2018, 11.4.2019, 15. 4. 2020 a 15. 4. 2021 prestižní ocenění nejvyšší důvěryhodnosti Czech Stability Award. Certifikace vypovídá o nadstandardní ekonomické kondici společnosti, solventnosti a spolehlivém plnění závazků v obchodním styku. Společnost Freko a.s. se tímto stala jednou z ekonomicky nejstabilnějších firem vČR a splňuje nejpřísnější ekonomická kritéria pro získání certifikátu Czech Stability Award.

ČESKÝCH 100 NEJ

Certifikát TOP 100 2021

Freko a.s. patří mezi českých 100 nejlepších firem. Pan-evropská společnost pro kulturu, vzdělávání a vědecko-technickou spolupráci Comenius udělila ocenění společnosti Freko a.s. v rámci 26. ročníku „Českých 100 Nejlepších“ v kategorii stavebnictví & doprava. Cílem soutěže je v celonárodním měřítku nalézt, vybrat, zviditelnit a ocenit české firmy, podniky, či společnosti z co nejširšího spektra ekonomických aktivit, které dosahují vynikajících, mimořádných anebo pozitivně pozoruhodných výsledků.

seznam referencí >>>

Představení FREKO