Sběrný dvůr HMP Freko Malešice

2016-03  |  Odvezte odpad na sběrný dvůr (VAŠE10, březen 2016, str. 5)

Freko logo        Tříděný sběr - hl. m. Praha

Sběrný dvůr HMP Freko Malešice

 

Sběrný dvůr bude pro občany celého hlavního města otevřen od 4. března 2016. Těšíme se na vás na adrese Teplárenská 602/9, Praha 10, Malešice. Sběrný dvůr bude přijímat následující druhy odpadů: kompozitní obaly (obaly od nápojů), pneumatiky, beton, cihly, tašky a keramické výrobky, směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků, zeminu a kamení, papír
a lepenku, sklo, baterie a akumulátory.

Přivézt sem však budete moci i dřevo, plasty, kovy, biologicky rozložitelný odpad, objemný odpad. Z nebezpečných odpadů potom na sběrném dvoře budou přijímat rozpouštědla, kyseliny, zářivky, zásady, fotochemikálie, pesticidy, olej a tuky, barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky, detergenty obsahující nebezpečné látky, nepoužitá cytostatika, jiná nepoužitá léčiva, netříděné baterie a akumulátory. Malešický sběrný dvůr má otevřeno každý den kromě neděle.

Společnost FREKO a.s. poskytuje také komplexní služby v oblasti frézování vozovek, dále se věnujeme zimní a letní údržbě komunikací, revitalizaci a údržbě zeleně a nabízí i široký rejstřík prací souvisejících s nakládáním s odpady.

Významnými klienty společnosti FREKO a.s. v oblasti komunálních služeb jsou například Letiště Praha, pražské městské části a další subjekty.

Provozní doba

pondělí–pátek 8,30–18,00 hodin (v období zimního času do 17,00)
sobota 8,30–15,00 hodin
Mimo uvedenou dobu po telefonické dohodě.

 

Sběrný dvůr HMP Freko Malešice mapa

Sběrný dvůr hl. m. Prahy Freko Malešice
T  +420 272 702 860   |   E  freko@freko.cz