Vznik dceřinné společnosti Freko Trans

2014–04   |   FREKO a.s. expanduje do oblasti nakládání s odpady koupí části společnosti Autodoprava Veselý, s.r.o.

500px-frekotrans-logo-rgb

V dubnu 2014 v rámci akviziční transakce FREKO a.s. založilo 100% dceřinou akciovou společnost FREKO TRANS a.s., která kupuje vymezenou část podniku Autodoprava Veselý, s.r.o. Touto transakcí společnost FREKO expanduje na trh nakládání s odpady. Rozšiřuje tím svoji činnost o oblast komplexního nakládání s odpady, především s odpady inertními, tedy odstraňování nebo využívání odpadů z demolic, stavebních odpadů, výkopové zeminy a odpadů kategorie „O“. K této činnosti je dceřiná společnost vybavena speciálními nosiči vanových kontejnerů a dále nosiči skříňových kontejnerů, které jsou obsluhovány formou přistavení a obsluhy na avizo nebo v určené periodě. Pro doplnění komplexních služeb FREKO TRANS a.s. využívá také velké ABROLL kontejnery o objemu 30 m³ (transportlift přepravující dvojici kontejnerů), a to především na přepravu lehčích odpadů na větší vzdálenosti.

Více informací o nabízených službách naleznete zde.

Výpis z obchodního rejstříku (Externí link na justice.cz)