Sběrný dvůr HMP Freko Malešice otevřen!

2016-03  |  Společnost FREKO a.s. se stala vítězem výběrového řízení vyhlášeného Hlavním městem Prahou na zajištění služeb provozování sběrného dvora na území Městské části Praha 10. Sběrný dvůr je pro občany celého hlavního města otevřen od 4. 3. 2016. Těšíme se na Vás na adrese Teplárenská 602/9, Praha 10, Malešice (zobrazit na mapě).

Sběrný dvůr HMP Freko Malešice

Provozní doba

pondělí–pátek 8,30–18,00 hodin (v období zimního času do 17,00)
sobota 8,30–15,00 hodin
Mimo uvedenou dobu po telefonické dohodě.

Sběrný dvůr je určen pro všechny občany s trvalým pobytem na území hlavního města Prahy, kteří mohou většinu odpadů ukládat ve sběrném dvoře zdarma. V některých případech je vybírán poplatek viz ceník. Na sběrný dvůr mohou ukládat odpady i právnické osoby a občané, kteří nemají trvalý pobyt v hlavním městě Praze, uložení odpadu je však zpoplatněno, viz ceník. Na sběrný dvůr mohou ukládat odpady i právnické osoby a občané, kteří nemají trvalý pobyt v hlavním městě Praze, uložení odpadu je však zpoplatněno, viz ceník.


Sběrný dvůr hl. m. Prahy Freko Malešice

T  +420 272 702 860   |   E  freko@freko.cz

Freko logo        Tříděný sběr - hl. m. Praha