Přípravné práce na otevření sběrného dvora spol. FREKO a.s.

2016-02  |  FREKO a.s. Přípravné práce na jarní otevření sběrného dvora hl.m. Prahy pro občany jsou v plném proudu

V těchto dnech společnost FREKO a.s. připravuje část svého areálu pro otevření Sběrného dvora hl. m. Prahy. Za pomocí vlastní techniky došlo k přípravám – renovaci zpevněných ploch (jemným odfrézováním viz. foto). Finalizuje se celkový korporátní styl sběrného dvora a informační systém pro občany a vrcholí přípravy na osazení sběrného dvora určenými nádobami a kontejnery. Všechny práce probíhají dle harmonogramu a dvůr bude otevřen pro veřejnost ve stanoveném termínu 1. 3. 2016.

2016 Sběrný dvůr FREKO