FREKO uspělo ve veřejné zakázce Provozování sběrného dvora

2015–10   |   FREKO uspělo ve veřejné zakázce Provozování sběrného dvora hl. m. Prahy na území správního obvodu Praha 10

Společnost FREKO a.s. se zúčastnila veřejné zakázky „Provozování sběrného dvora hl. m. Prahy na území správního obvodu Praha 10“, kterou vypsalo hl.m. Praha. Po rozlepení obálek bylo zadavatelem konstatováno, že naše společnost zvítězila podáním nejlepší nabídky.

Od března 2016 (pokud nedojde k odvolacím průtahům ostatních soutěžících firem) bude tedy areál FREKO a.s. Teplárenská využíván rovněž občany městského obvodu Prahy 10 k ukládání různorodého odpadu a naše společnost bude tento sběrný dvůr provozovat dle specifik a parametrů nastavených hl.m. Prahou a s tímto odpadem bude dále nakládáno v intencích legislativy ČR.