Dopravní stavby

frézování živičných a betonových krytů vozovek a ostatních dopravních ploch • 3D nivelace – velmi přesné frézování podle digitálního modelu terénu • speciální produkty a práce při opravách a údržbě letecko-provozních ploch letišť  

Zimní a letní údržba komunikací

letní čistění, údržba a opravy komunikací • zajištění sjízdnosti a schůdnosti komunikací, pěších a parkovacích zón v zimě • úklid městských částí, parků, obcí • úklid a údržba zelených ploch v komerčních komplexech   

Revitalizace a údržba zeleně

revitalizace parků a veřejných prostranství od projektu až po realizaci s maximálním ohledem k představám a přáním zákazníka • výsadba zeleně a dřevin • realizace a údržba dětských hřišť • odstraňování černých skládek   

Komplexní nakládání s odpady

přistavení a obsluha velkoobjemových kontejnerů • sanace skládek • instalace a servis podzemních kontejnerů • obsluha odpadkových košů • provozování sběrných dvorů • prodej a dovoz písků, štěrků, recyklátů a zemin

 

Aktuality

Spoluzakládáme Freko Trade, a.s.

2016–05  |  Společnost FREKO a.s. zakládá alianční obchodní uskupení FREKO Trade a.s. se společností A4 Trade Strategy s.r.o.

Nový branding speciální a doprovodné techniky

2016–05  |  I když jsou naše stroje vysoce účelové a ne zrovna pohledné designově, snažíme se stále vystupovat i v oblasti brandingu jako firma s jasnou a rozeznatelnou korporátní kulturou.

Workshop na téma Chodníky a drobné stavby

2016-04  |  Společnost FREKO pořádala workshop na téma Chodníky a drobné stavby

všechny aktuality

Úvodem

Firma FREKO a.s. poskytuje komplexní služby spojené s údržbou povrchů a široké spektrum prací v komunální sféře. Hlavní díl činnosti naší společnosti představuje frézování vozovek a oprava a údržba letišťních i jiných dopravních ploch, dále se věnujeme zimní a letní údržbě komunikací, revitalizaci a údržbě zeleně a nabízíme široký rejstřík prací souvisejících s nakládáním s odpady.  


FREKO  =  FLEXIBILITA   RYCHLOST   EKONOMIČNOST   KOMPLEXNOST   ODBORNOST

 

165px-certifikat-ems                165px-certifikat-ims               165px-certifikat-qms               165px-certifikat-sms

 

získaná ocenění

cz-stability-award-a-znamka-sirka-2015-nahled

Společnosti FREKO a.s. bylo uděleno 18. 6. 2015 prestižní ocenění nejvyšší důvěryhodnosti Czech Stability Award. Certifikace vypovídá o nadstandartní ekonomické kondici společnosti, solventnosti a spolehlivém plnění závazků z obchodního styku. V České Republice patří společnost FREKO a.s. mezi 5 % AA Vynikajících firem.

 

seznam referencí >>>